[Scroll down for Dutch]

We are always interested in like-minded people to join our team, from sponsors and volunteers to filmmakers and other creative entrepeneurs. For more information about Caribbean Creativity or questions about how you can sponsor, join or work with us, please contact us at [email protected] or fill out the form on our contact page.

Caribbean Creativity is an ANBI (Public Benefit Organization). This means that you do not have to pay any tax when giving us a donation or inheritance. The Dutch Tax Office (Belastingdienst) stimulates organizations like ours with tax-deductible donations. Caribbean Creativity is also recognized as a cultural ANBI. This means that our foundation is recognized as being at least for 90% active in the cultural field. Sponsors of cultural ANBIs have an extra tax benefit from 2012, because for them there is an additional gift deduction. At the same time, we have a full exemption from inheritance tax, which means that people who donate some of their heritage to us, will not be charged any tax.

The information that, according to the ANBI registration requirements of January 1, 2014, has to be published publicly, can be found on our ABOUT page.


[In Dutch]

We zijn altijd geïnteresseerd in gelijkgestemde mensen om ons team te versterken, van sponsors en vrijwilligers tot filmmakers en andere creatieve ondernemers. Voor meer informatie over Caribbean Creativity of voor vragen over hoe je kunt doneren, meehelpen of met ons kunt werken, neem dan contact met ons op via [email protected] of door het formulier in te vullen op onze contactpagina.

Stichting Caribbean Creativity is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat er geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden betaald over een schenking of nalatenschap. De Belastingdienst stimuleert organisaties als de onze te begunstigen met fiscaal aftrekbare schenkingen. Caribbean Creativity is daarbij erkend als Culturele ANBI. Dit betekent dat onze stichting voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Daarnaast genieten we als ANBI een volledige vrijstelling van successierechten, wat betekent dat mensen die (een deel van) hun erfenis aan ons nalaten geen belasting dienen te betalen.

De gegevens die volgens de registratieplicht ANBI per 1 januari 2014 openbaar gepubliceerd moeten worden, zijn te vinden op onze OVER-pagina.